oficiálne stránky obce Modrovka

Zaujímavosti

  • Architektonickou zaujímavosťou obce je zvonica postavená začiatkom 20. storočia.
  • V obci sa nachádza vzácny chránený strom - Metasekvoja čínska.
  • V blízkosti sa nachádza Modrovská jaskyňa, najväčšia v Považskom Inovci, ktorá nie je sprístupnená pre verejnosť.
  • V minulosti v obci pristávali plte. Na tieto časy sa zachovala pamiatka - kamene o ktoré sa priväzovali.
  • Stred obce je vo výške 180 metrov nad morom.
  • Neďaleko obce je zrúcanina hradu Tematín. Hrad sa prvý raz spomína v roku 1270.
  • História osídlovania siaha až do obdobia mladšej doby kamennej (asi 10 000 rokov p.n.l.)
  • V období 2 svetovej vojny sa v blízkosti zrútilo vojenské lietadlo anglického letectva.

Materská škola

Materská  škola  Modrovka

Budova  súčasnej  MŠ  slúžila  pôvodne  ako  Základná  deväťročná  škola  pre  1. – 5. ročník.  Bola  slávnostne  otvorená  dňa  31. augusta  1963.  Jej  výstavba  prebiehala  za  výdatnej  pomoci  občanov  od roku  1959.  

Organizátorkou  výstavby  a  učiteľkou  bola  Paula  Praženková.  Od  roku  1965  slúžila  aj  ako  materská  škola  s prípravou  stravy  pre  deti  zamestnaných  matiek.  

Od roku  1972  Základná  deväťročná  škola  v obci  Modrovka  bola  oficiálne  zrušená, žiaci  presunutí  na  ZDŠ  Lúka,  p.  Praženková  odišla  do  dôchodku, p. učiteľka  Paulechová  bola  presunutá  taktiež  na  Lúku.  V budove  zostala  iba  Materská  škola  pre  deti  z Modrovky  a Lúky,  ktorá  funguje  dodnes.

MŠ  navštevovalo  v minulosti  aj  viac  ako  30  detí,  v súčasnosti  je to  asi  24  detí.

Okrem  riaditeľky  vyučuje  ešte  p.  Šlahorová  Viera.  Školníčkou  je  p.  Pániková  Janka,  kuchárkou  p. Plesníková  Darina  a  vedúcou  jedálne je  Janžová  Anna.

Od  roku  2002  je  budova  MŠ  plynofikovaná.


Materská škola