oficiálne stránky obce Modrovka

Zaujímavosti

  • Architektonickou zaujímavosťou obce je zvonica postavená začiatkom 20. storočia.
  • V obci sa nachádza vzácny chránený strom - Metasekvoja čínska.
  • V blízkosti sa nachádza Modrovská jaskyňa, najväčšia v Považskom Inovci, ktorá nie je sprístupnená pre verejnosť.
  • V minulosti v obci pristávali plte. Na tieto časy sa zachovala pamiatka - kamene o ktoré sa priväzovali.
  • Stred obce je vo výške 180 metrov nad morom.
  • Neďaleko obce je zrúcanina hradu Tematín. Hrad sa prvý raz spomína v roku 1270.
  • História osídlovania siaha až do obdobia mladšej doby kamennej (asi 10 000 rokov p.n.l.)
  • V období 2 svetovej vojny sa v blízkosti zrútilo vojenské lietadlo anglického letectva.

O obci

Modrovka je najjužnejšie položenou obcou mikroregiónu Beckov-Zelená Voda-Bezovec. Leží na styku západného úpätia strednej časti Považského Inovca s považským výbežkom Podunajskej nivy. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1348, kedy sa spolu s obcou Modrová (a ďalšími  obcami) stala súčasťou novoformovaného tematínskeho panstva. História osídľovania tohoto územia však siaha až do staršej doby kamennej, teda pred 25 000 rokmi. Územie prešlo v procese osídľovania viacerými zmenami. Dôkazom trvalejšieho osídlenia je kostrový hrob skrčenca z mladšej doby kamennej – asi   10 000 rokov p.n.l. Významnú úlohu zohralo aj slovanské sídlisko z čias Veľkej Moravy (8. - 9. stor. n.l.), ktoré zabezpečovalo dôležitú komunikáciu spájajúcu oblasť Nitry s významnými slovanskými strediskami  na dolnom povodí Váhu.
Počas nepokojného obdobia tureckých vpádov obec dvakrát vyhorela (v r. 1530 a 1548). V nasledujúcich rokoch prešla viacerými vlastníkmi a administratívnymi zmenami. Od roku 1927 nesie obec svoj súčasný názov.  V rokoch 1971 – 1990 bola  zlúčená  so  susednou  obcou  Lúka.  V roku  1990  došlo  k jej  opätovnému  osamostatneniu.

Architektonickou zaujímavosťou obce je zvonica postavená  začiatkom  20. storočia.

Modrovka, podobne ako susedná Modrová, má vo svojom erbe  sv. Michala archanjela s roztiahnutými krídlami, plamenným mečom  a váhami, stojaceho na netvorovi. Výtvarné riešenie erbov  oboch obcí je však rozdielne.

V súčasnosti  v obci  sídli  poľnohospodárske  družstvo  Tematín,  ktoré  sa  špecializuje  na  výkrm  hovädzieho  dobytka.  

V areáli  MŠ  je  vzácny  chránený  strom  - Metasekvoja  čínska.  

V ostatnom  období  sa  v obci  začína  objavovať  nová  podnikateľská  aktivita  -  ubytovávanie  v súkromí.

V obci  má  sídlo  aj  občianske  združenie  „Združenie  na  záchranu  hradu  Tematín",  ktorého  hlavnou  náplňou  je   udržať  zrúcaniny  hradu  pre  ďalšie  generácie.

Obcou  prechádzajú  viaceré  cyklotrasy.