oficiálne stránky obce Modrovka

Zaujímavosti

  • Architektonickou zaujímavosťou obce je zvonica postavená začiatkom 20. storočia.
  • V obci sa nachádza vzácny chránený strom - Metasekvoja čínska.
  • V blízkosti sa nachádza Modrovská jaskyňa, najväčšia v Považskom Inovci, ktorá nie je sprístupnená pre verejnosť.
  • V minulosti v obci pristávali plte. Na tieto časy sa zachovala pamiatka - kamene o ktoré sa priväzovali.
  • Stred obce je vo výške 180 metrov nad morom.
  • Neďaleko obce je zrúcanina hradu Tematín. Hrad sa prvý raz spomína v roku 1270.
  • História osídlovania siaha až do obdobia mladšej doby kamennej (asi 10 000 rokov p.n.l.)
  • V období 2 svetovej vojny sa v blízkosti zrútilo vojenské lietadlo anglického letectva.

Šport

Populárnym  športovým  podujatím  v obci  Modrovka  sú  futbalové  zápasy  slobodní – ženatí.  Tieto  zápasy  sa  tradujú  od roku  1966. Až  dodnes  boli  asi  len  2 – 3  roky,  kedy  sa  neuskutočnil.  Prvými  organizátormi  boli  Pavol  Struhárik  za ženatých  a  Bohumír  Potoček  za slobodných.  Prvé  ročníky  sa  konali  veľmi  jednoduchým  spôsobom  na ihrisku  „Panšula" v termíne  „Na Ducha".  

V ostatných  rokoch  sa  konajú  koncom  júna  a  je to  už  celoobecné  podujatie  spojené  aj  so  súťažami  detí,  ktoré  sú  dotované  sladkosťami  a  hračkami, ktoré  dodávajú  sponzori.  Súčasťou  podujatia  býva  aj chutný  guláš  za  „ľudové"  ceny.

V ostatných  rokoch  sa  v zimnom  čase  -  okolo  Silvestra  konal  stolnotenisový  turnaj  -  pre  dospelých  a  pre  deti.  

Stolnotenisový  turnaj  organizoval  p.  Peter  Kusovský,  ktorý  organizoval  aj stolnotenisové  zápasy  so  susednými  obcami -  Lúkou,  Modrovou  a  Ducovým,  ako  aj  regionálny  turnaj  obcí  v Hrádku  v reštaurácii  Tomba.