oficiálne stránky obce Modrovka

Zaujímavosti

  • Architektonickou zaujímavosťou obce je zvonica postavená začiatkom 20. storočia.
  • V obci sa nachádza vzácny chránený strom - Metasekvoja čínska.
  • V blízkosti sa nachádza Modrovská jaskyňa, najväčšia v Považskom Inovci, ktorá nie je sprístupnená pre verejnosť.
  • V minulosti v obci pristávali plte. Na tieto časy sa zachovala pamiatka - kamene o ktoré sa priväzovali.
  • Stred obce je vo výške 180 metrov nad morom.
  • Neďaleko obce je zrúcanina hradu Tematín. Hrad sa prvý raz spomína v roku 1270.
  • História osídlovania siaha až do obdobia mladšej doby kamennej (asi 10 000 rokov p.n.l.)
  • V období 2 svetovej vojny sa v blízkosti zrútilo vojenské lietadlo anglického letectva.

hasičský zbor Šarkani

Hasičský zbor v Modrovke bol založený v roku 1925. Prvým veliteľom bol Ján Potoček. Bol vybavený striekačkou ťahanou koňmi s čerpaním vody ručne, kde na každej strane ťahali čerpadlo 2 - 3 chlapi. Postupne sa dopĺňali ďalšie hasiace nástroje. Stará požiarna zbrojnica stála na hornom konci obce vedľa mosta nad potokom. Hovorilo sa jej "strekáreň". Hasiči sa nepravidelne zúčastňovali cvičení, na ktorých sa zdokonaľovali v hasičských zručnostiach. Z času na čas v obci alebo okolí vznikol požiar. Vtedy bolo nutné čo najskôr zasiahnuť a požiar uhasiť. Často boli príčinou vzniku požiaru deti, ktoré sa hrali so zápalkami v blízkosti stohov slamy (1949,1950).


Činnosť hasičského zboru v istých obdobiach stagnovala, inokedy naopak hasičské družstvo dosahovalo pekné výsledky. Práca hasičského zboru sa pozdvihla s menovaním nového predsedu hasičského zboru - Štefana Čuvalu, ktorý bol predsedom do roku 1976. Po ňom prevzal funkciu predsedu Čuvala Pavel. Aj on bol nadšeným organizátorom hasičstva na Modrovke. Hasičské družstvo sa zúčastňovalo okrskových súťaží, kde dosahovalo pomerne dobrých výsledkov a umiestňovalo sa na popredných miestach. Dňa 23. mája 1954 sa konali v obci Modrová obvodné hasičské preteky za účasti družstiev z Novej i Starej Lehoty, Modrovky, Ducového, Hubiny a domáceho mužstva. Modrovčanskí hasiči sa umiestnili na peknom druhom mieste - hneď za domácim družstvom. Odozvou na pekné umiestnenie na pretekoch bolo zakúpenie prvej motorovej striekačky PPS-8 dňa 21. júna 1954 - teda mesiac po pretekoch.


V neskoršom období sa hasičská činnosť orientovala viac na prevenciu. Aj vďaka tomu sa dlhé roky nevyskytol v obci žiadny požiar. požiarne družstvo sa zúčastňovalo obvodných, či okresných súťaží s menšími, či väčšími úspechmi. Po Pavlovi Čuvalovi sa predsedom požiarneho zboru stal doterajší predseda DHZ Silvester Tulis, ktorý začal dôslednejšie dbať na výcvik a nácvik družstva na súťaže. Od roku 1998 sa umiestnenie požiarneho družstva na okresných pretekoch zlepšovalo. Družstvo postupne získavalo skúsenosti, členovia sa dôkladnejšie starali o požiarnu striekačku, ktorú vylepšovali a odvtedy sa pohybovali v rámci okresu spomedzi viac ako 30 družstiev na popredných miestach.


PaedDr. Bohumír Potoček


viac informácií o našom zbore získate na www.dhzsarkani.estranky.cz