oficiálne stránky obce Modrovka

Zaujímavosti

  • Architektonickou zaujímavosťou obce je zvonica postavená začiatkom 20. storočia.
  • V obci sa nachádza vzácny chránený strom - Metasekvoja čínska.
  • V blízkosti sa nachádza Modrovská jaskyňa, najväčšia v Považskom Inovci, ktorá nie je sprístupnená pre verejnosť.
  • V minulosti v obci pristávali plte. Na tieto časy sa zachovala pamiatka - kamene o ktoré sa priväzovali.
  • Stred obce je vo výške 180 metrov nad morom.
  • Neďaleko obce je zrúcanina hradu Tematín. Hrad sa prvý raz spomína v roku 1270.
  • História osídlovania siaha až do obdobia mladšej doby kamennej (asi 10 000 rokov p.n.l.)
  • V období 2 svetovej vojny sa v blízkosti zrútilo vojenské lietadlo anglického letectva.

Územný plán obce Modrovka

Kompletný elaborát Návrhu územného plánu obce Modrovka, stiahnuť tu:

Návrh riešenia - textová časť
MODROVKA_UPN_NR_sprv.pdf [718.78 kB]
PDF stiahnuť
Použitia PPF a LPF
Modr_PPF_6.pdf [774.02 kB]
PDF stiahnuť
Širšie vzťahy
Modr_SVZ_1.pdf [1.92 MB]
PDF stiahnuť
Širšie vzťahy
Modr_SVZ_1_75000.pdf [1.92 MB]
PDF stiahnuť
Verejné dopravné vybavenie
Modr_UPN_D_3.pdf [800.36 kB]
PDF stiahnuť
Verejné technické vybavenie
Modr_UPN_EN_4b.pdf [742.82 kB]
PDF stiahnuť
Hranice obce
Modr_UPN_HR.pdf [246.73 kB]
PDF stiahnuť
Komplexný urbanistický návrh
Modr_UPN_KUN_2.pdf [881.09 kB]
PDF stiahnuť
Schéma navrhovaných lokalít
Modr_UPN_LOK.pdf [170.48 kB]
PDF stiahnuť
Ochrana prírody
Modr_UPN_OP_5.pdf [840.1 kB]
PDF stiahnuť
Verejné tech. vybavanie vodné hosp.
Modr_UPN_VK_4a.pdf [786.95 kB]
PDF stiahnuť
Schéma verejno prospešných stavieb
Modr_UPN_VPS.pdf [260.85 kB]
PDF stiahnuť
Schéma záväzných častí
Modr_UPN_ZC_7.pdf [835.42 kB]
PDF stiahnuť